Likviditetskrisen i Elverum Fotball: Rådmann-nei på søknad om en halv million i kommunal garanti

Elverum Fotball sliter med en akutt likviditetskrise, og har søkt kommunen om en lånegaranti på 500.000 kroner. Men rådmannen viser til kommunens egen anstrengte økonomiske situasjon, og innstiller på at søknaden avslås i formannskapet.