Eliteklubbene i Hamar vil servere alkohol

ØL på Briskeby: Modølen John Anders Rise vi ha alkoholservering på Briskeby i forbindelse med elitekamper.

ØL på Briskeby: Modølen John Anders Rise vi ha alkoholservering på Briskeby i forbindelse med elitekamper.

Av

Storhamar Ishockey Elite, Storhamar Håndball Elite og Hamkam Fotball har sendt et brev til Hamar kommunen med ønske om nye retningslinjer når det gjelder servering av alkohol under idrettsarrangementer.

DEL

(Hamar Dagblad) I søknaden til kommunen ber klubbene om dispensasjon til å servere alkohol før kamp, i pausene og etter kampens slutt. Brevet er underskrevet av styreldeder i Storhamar Il Ishockey Truls Røise, daglig leder i Storhamar håndball Elite Kai Arne Aspeli og daglig leder i Hamkam Fotball John Anders Rise.

Les også: Ønsker ikke alkohol i Mjøsparken: - Det er viktig at det forblir et familievennlig sted

Dette er brevet som er sendt til Hamar kommune:

Søknad om endrede retningslinjer for servering av alkohol

Toppidrettsklubbene i Hamar, Storhamar Ishockey IL Elite, Storhamar håndball Elite og Hamkam Fotball søker i fellesskap om å få endret retningslinjene for servering av alkohol i forbindelse med kultur – og toppidrettsarrangementer. Vi søker om endrede retningslinjer med utgangspunkt i gjeldene Rus -og alkoholpolitisk handlingsplan for Hamar kommune. Virkning for endringene ønskes gjeldende frem til ny handlingsplan er behandlet og vedtatt etter kommunevalget høsten 2019.

Bakgrunn for søknad

Det har nå snart gått fire år siden gjeldene plan ble vedtatt. Rammebetingelsene siden den gang i stor grad har endret seg.

- Toppidrettsklubber innen ishockey og fotball i de fleste andre norske byer har i dag rammer og retningslinjer som gjør at de kan servere alkohol knyttet til sine arrangementer. Erfaringene fra de klubbene vi har vært i kontakt med er gode. De kan vise til få, om noen, problemer i forbindelse med servering alkohol knyttet til sine arrangementer.

- Servering av alkohol vil kunne bidra til nye og økte inntekter for våre klubber. Dette kan bidra til at Hamar sine toppidrettslag bedre kan få god og sunn økonomi på lik linje med andre eliteklubber i Norge. Dagens retningslinjer oppfattes som urettferdig og konkurransedreiende da det praktiseres forskjellige retningslinjer i de forskjellige kommunene.

Dagens konkurranse om kundene/publikum blir stadig tøffere i lys av nye medievaner, digital utvikling og økt antall tilbud. Dette gjør at vi løpende må jobbe med utvikling av vårt tilbud knyttet til kamp og arrangementer. Her er serveringen av mat og drikke et viktig element. Det å kunne tilby kundene/publikum noe mer. Dette vil igjen bidra til økte inntekter og et nytt inntektsgrunnlag.

- Vi har i samarbeid med administrasjonen i Hamar kommune gjennomført utvalgte prøvekamper der det har vært servert alkohol. Erfaringene har vært svært gode. Administrasjonen mener det ikke er nødvendig med nye prøvekamper, og at gjennomførte arrangementer viser at overnevnte klubber (les: Storhamar hockey elite) er skikket til å kunne servere alkohol på lik linje med andre kulturarrangører i Hamar kommune.

- Det har innenfor dagens regelverk og rettingslinjer vært mulig å servere alkohol i forbindelse med toppidrettsarrangementer av internasjonal karakter. Klubbene kan ikke forstå dagens regelverk og argumentasjon for hva som er forskjellen på å kunne servere alkohol under slike arrangementer, og arrangementer som pr. definisjon ikke er nasjonale. I stor grad er det for eksempel norsk publikum på arrangementene selv om de er «internasjonale».

- Klubbene mener at Hamar sin nye visjon - INNLANDETS URBANE HJERTE i 2019 må kunne gi rom for at voksne, ansvarlige mennesker må kunne ta seg et glass øl eller vin i forbindelse med et toppidrettsarrangement på lik linje med andre kulturarrangement.

Hamar kommune har selv servert alkohol på ulike kulturarrangementer der det ikke har vært krav om 18-års aldersgrense for å være publikum (for eksempel på konserter på Stortorget og i Kulturhuset). Klubbene observerer også at Hamar Kommune har gitt tillatelse til åpning av bar og alkoholservering utendørs ved Brygga i Hamar. Dette er et naturlig og populært mål for små, store og barnefamilier. Dette synes vi er et positivt tiltak for byen, våre innbyggere og de besøkende som kommer hit.

På lik linje som vi håper nye retningslinjer i forbindelse ett toppidretsarrangement kan gi positive opplevelser for våre besøkende. På lik linje med kulturarrangementer og på uteserveringer, mener vi at vi kan legge til rette for at man skal kunne ta seg et glass øl eller vin knyttet til et toppidrettsarrangement. På våre arrangementer kan vi i tillegg sørge for at dette skjer i adskilte og lukkede områder skjermet fra barn og unge.

Ønske om endrede retningslinjer og ny praksis

Søknaden baserer seg på ønske om endrede retningslinjer og likebehandling med andre tilsvarende kulturarrangementer i Hamar. Og tilsvarende klubber i andre kommuner i Norge. Utgangspunktet, og ønske, fra klubbene er å kunne søke om skjenkebevilling i forbindelse med;

- Toppidrett og kulturarrangementer av kommersiell karakter, og ikke arrangementer knyttet til breddeidretten.

- Kunne servere alkohol i henhold til gjeldene retningslinjer og regler før kamper, i pauser og etter kamp. Servering under aktivitet / kamp eller på tribune er ikke ett tema.

- Servering av alkohol skal kun skje i lukkede, avsperrede områder tilrettelagt for slik servering og være ett tilbud for publikum over 18 år, sponsorer og samarbeidspartnere.

Hver klubb vil ved endring i gjeldene retningslinjer, selv på individuelt grunnlag, søke om skjenkebevilling iht gjeldene praksis og retningslinjer i Hamar Kommune.

Artikkeltags