Gå til sidens hovedinnhold

Se Femundløpet direkte!

Se Vinterstudio direkte her fra klokken 19.00 søndag kveld.

Artikkelen er over 6 år gammel

Fra og med fredag kan du følge med på alt som skjer i Femundløpet minutt for minutt på Østlendingen.no. Et samarbeid med Femundløpet og FjellTV gjør dette mulig.

Det kre­ves folk av et helt eget ka­li­ber å lage TV uten­dørs, på Røros, fem døgn i strekk, midt­vin­ters.

Når di­rek­te­sen­din­ge­ne fra Femundløpet skal pro­du­se­res fal­ler val­get på FjellTV, et av lan­dets få pro­duk­sjons­sel­ska­pe­ne med spe­si­al­kom­pe­tan­se på akkurat det­te.

For fjerde år på rad går FjellTV inn som sam­ar­beids­part­ner med Femundløpet for å pro­du­se­re di­rek­te­sen­din­ger fra start til mål.

Sam­ar­bei­det star­tet i 2012 med to ka­me­ra un­der star­ten på Malmplassen, i 2014 nåd­de direktesen­din­ge­ne gjennom lø­pet 50.000 se­e­re. Foran lø­pet i 2015 er am­bi­sjo­ne­ne enda høy­ere.

– FjellTV og Femundløpet har sammen ut­vik­let det som er i ferd med å bli en pro­fe­sjo­nell pro­duk­sjon dis­se tre åre­ne, sen­din­ge­ne i fjor var den hittil mest på­kos­te­de pro­duk­sjo­nen, i 2015 trør vi vir­ke­lig til og gir se­er­ne alt som skjer fra før og un­der start, si­tua­sjons­rap­por­ter døg­net rundt, re­por­ta­sjer, gjes­ter, løps­ana­ly­se og spen­nin­gen rundt mål­gang, sier Kåre Wessel i FjellTV.

Se løpet direkte!

Det er Ar­bei­dets Rett og Østlendingen som sør­ger for dis­tri­bu­sjo­nen av Fjell-TVs Femundløpsendinger.

– Vi er veldig glade for å være på lag med Femundløpet og FjellTV, og ser virkelig fram til å tilby våre nettlesere en god dekning gjennom helga, sier ansvarlig hos Østlendingen, Jan Morten Frengstad.

På Østlendingens nettsider vil det legges ut et såkalt direkte-senter, der leserne kan få nyheter og oppdateringer jevnlig under løpets gang.

– I tillegg vil vi distribuere FjellTVs web-tv-sendinger, som bortsett fra et lite opphold lørdag går så lenge løpet varer. Sendingene starter kl. 11.00 fredag – med direktebilder fra åpningsshowet på Røros. Deretter går det slag i slag lørdag og søndag, kanskje helt til mandag morgen, sier Frengstad.

Slik ser du Femundløpet på Østlendingen.no:

Fredag 6/2
11:00 Direkte fra vinterstudio i kirkgata - med Nea Radio
11:50 Oppvarming til start - med flaggheising og nasjonalsang
12:00 Start F600 - NM Femundløpets langdistanseklasse
13:00 Start Femundløpet Junior - Norgesmesterskap - 200 km
13:15 Forts. fra vinterstudio i Kirkegata - med Nea Radio
14:00 Repriser av dagens sendinger - vinterstudio kl 11.00 og start F600

Lørdag 7/2
10:00 Direkte fra vinterstudio i kirkgata - med Nea Radio
Gjester og reportasjer i startområdet på Røros - Status ute i løypa
11:00 Start F400
NM Femundløpets kortdistanse 400km
12:45 Forts. fra vinterstudio i kirkgata - med Nea Radio
13:00 - 16:00 Ingen sending - Vi flytter til målområdet Idrettsparken
16:00 Reprise av dagens sending - vinterstudio kl 10:00 og start F400
19:00 Direkte fra vinterstudio på Idrettsparken - med Nea Radio, Gjester og reportasjer i målområdet på Røros - Status ute i løypa
Utover kvelden og natten
Målgang Femundløpet Junior - fortsetter til alle er i mål

Søndag 8/2

10:00 Reprise av Vinterstudiosending fra lørdag kl. 19:00
11:30 Reprise - De første i mål FJr
12:00 Premiesermoni for Norgesmestere Femundløpet Junior
13:00 Repriser - fortløpende utdrag fra tidligere sendinger
18:00 Reprise - De første i mål FJr og Premiesermoni Femundløpet Junior
19:00 Direkte fra vinterstudio på Idrettsparken - med Nea Radio
20:00 Reprise - De første i mål Fjr og premiesermoni FJr
21:00 Reprise - fra vinterstudiosending kl 19:00 - med Nea Radio
Utover kvelden og natten
Repriser - fortløpende utdrag fra tidligere sendinger
(Ved evt. målgang F400 og F600 i løpet av natten, sendes det direkte.)

Mandag 9/2 - Hele dagen
F400 forventes til mål på Idrettsparken
F600 forventes til mål på Idrettsparken
14:00 Premiesermoni for Norgesmestere i F400 og F600
Ca 18:00 Repriser - Vinnere og premiesermoni F400 og F600
Tidspunkt avhenger av målgang, som prioriteres direkte

Tirsdag 10/2
Målgang F400 og F600 fortsetter, Vi sender til alle er i mål!

Kommentarer til denne saken