Ragnhild Bolstad fikk 15 minutter tillegg på tiden og nå spøker det for om hun klarer klasseseieren i trippelkombinasjonen, som avsluttes med løping om tre uker:

Har fulgt reglene

– Nå er jeg fortvilet, frustrert og nærmest rasende på arrangøren. Reglene er fulgt, slik jeg dem framstilles i rittets egen avis og slik de er beskrevet i eget brev til deltakerne. Men det er riktig at jeg hadde en kortermet jakke i sekken da jeg ble kontrollert. Ingen steder står det å lese at jakken skal ha lange ermer. Jeg ble felt av en stikkprøve etter målgang. Kontrollørene sjekket ikke innholdet når det ble klart at jeg ikke hadde noen langermet overdel.

Allsidig birkebeiner

Ragnhild Bolstad er ingen hvem som helst i Birkebeinerfamilen.

Hun har syklet rittet 15 ganger, vunnet det to ganger og har 15 merker.

22 ganger har hun gått rennet, som hun har vunnet tre ganger, og merket har hun klart i hver eneste start. To seiere er det også blitt på de tolv startene hun har i løpet.

Og klassen sin i trippelkonkurransen har hun vunnet hver eneste gang.

Innrøm uklarhetene

– Etter en straff med tilleggstid på 15 minutter, henger trippelseieren i år i en særdeles tynn tråd akkurat nå. Jeg synes arrangøren skal være store nok til å legge seg helt flate og å innrømme uklarheten i lovverket som gir rom for tolkninger, sier Ragnhild Bolstad.

BØR og ikke SKAL

– I skrivet som lå vedlagt i en av mine konkurrenters startnummerkonvolutt, står det: «Alle deltakere MÅ bære sekk som skal veie minst 3,5 kg under hele rittet og ved målgang. Sekken BØR inneholde ekstra klær, mat, drikke, verktøy, slange og lappesaker. Sekken SKAL bæres på ryggen under hele rittet. Kontroll av vekt og innhold blir gjennomført. Rytterne er selv ansvarlig for at sekken ikke er for lett ved målgang. Deltakere som ikke bærer sekk eller har for lett sekk vil bli diskvalifisert eller får tillegg i tid»

– Her står det BØR inneholde og ikke SKAL. Derfor; slik jeg tolker reglene så har jeg ikke forbrutt meg og jeg viser til informasjonen som lå i startnummerposen til Lill Hege Bjørklund. Den informasjonen fikk ikke jeg, men to forklaringer på hvordan man fester startnummeret på syklene. Birkens informasjon spriker og den er ikke konkret. Etter min mening er startnummerposen det eneste stedet de kan gi en klar og tydelig informasjon! Jeg håper arrangøren ser på saken tvilen kommer tiltalte til gode, sier Ragnhild Bolstad.

– Vi må tenke på deltakernes beste

Rittleder Sølvi J Amundsen Aas tenker deltakernes beste. Det er en av grunnene til at det ble satt fokus på Birkebeinersekkens innhold foran årets ritt.

– 1100 brøt i fjor og mange kom stivfrosne til Lillehammer etter å ha vært gjennom uvær med tre grader og sludd i fjellet. Teltberedskapen og transportressursene er vesentlig forbedret i likhet med selve konkurransetraseen. Vi måtte også gjøre med kravene til sekkens innhold, og jeg gjengir hva som står i reglementet, sier Sølvi J Amundsen Aas:

– Bør være begripelig

«Alle deltakere, uansett klasse, må bære sekk som skal veie minst 3,5 kg. Av sikkerhetsmessige årsaker er det ett absolutt krav at sekken skal inneholde: ekstra klær (tørt tøy, ull, regntøy/vindtøy, votter og lue), mat, verktøy, slange og lappesaker. Vi anbefaler å ta med pumpe. Sekken skal bæres på ryggen under hele rittet. Kontroll av vekt og innhold blir gjennomført. Rytterne er selv ansvarlig for at sekken ikke er for lett ved målgang. Deltakere som har for lett sekk, mangler viktig innhold eller som ikke bærer sekk vil få tillegg i tid eller bli diskvalifisert. Det blir utplassert vekter for egenkontroll ved sekretariatene fredag og lørdag»

– Dette bør være begripelig for alle. Vi hadde kontrollører før start som tok sine stikkprøver. Mange fikk hjelp og fikk endret innhold. Likevel var det mange som syklet uten å forholde seg til regelverket. Noen av dem ble tatt ved stikkprøver etter målgang. De fikk enten tilleggstid eller de ble diskvalifisert. Dette er som å kjøre bil. Vi kjenner fartsgrensene, men kjører vi for fort gjennom en radar, får det konsekvenser. Så også hos oss, sier Sølvi J Amundsen Aas.

Flere straffet eller disket

Av dem som gjennomførte Birkebeinerrittet lørdag fikk 53 15 minutter i tidstillegg og 16 ble diskvalifiserte.

Under FredagsBirken fikk 25 tillegg i tiden og sju ble diskvalifiserte.