En arbeidsgruppe med medlemmer fra begge klubbene har sett på mulighetene for å slå sammen JH-sykkel og Elverum Sykleklubb.

Styrene i de to klubbene har nå behandlet innstillingen, og er enstemmig enige om at klubbene skal slås sammen.

– Blir én solid klubb

– Vi har over en periode sett at det er vanskelig å ha nok folk til å gjennomføre alt vi ønsker av aktiviteter. Med én ny klubb får vi til en prosjektorganisering, der de som har interesse for de ulike aktivitetene kan jobbe mer konkret med det de ønsker. Det ser vi på som positivt, sier leder i JH-sykkel, Kjell Bjertnes, og legger til:

– Alle som er medlemmer i de to nåværende klubbene bor tross alt i samme by og kommune. Det finnes eksempler på naboer i samme gata der én sykler med JH-drakt og den andre med Elverum-drakt. Nå får vi muligheten til å lage en stor og solid sykkelklubb, som totalt vil ha opp mot 450 medlemmer.

JH har per i dag 164 medlemmer, mens Elverum står oppført med 281.

– Vi skal slås sammen som to likeverdige enheter, og begge klubbene har solid økonomi og god styring. Sammen kan vi få til en klubb som har livets rett, og som kan tilby aktiviteter for alle grupper. Vi skal ha fokus på barn og unge, og det er ikke snakk om en elitesatsing. Men når det er sagt er det jo veldig positivt om det kommer noen elitesyklister ut av dette, påpeker Bjertnes.

JH-sykkel har eksistert siden 1983, mens Elverum Sykleklubb ble stiftet i 1994.

– Dere er ikke redde for å vanne ut merkevarene?

– Nei. Nå skal vi ikke se bakover, men framover. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra medlemmene allerede, og den generelle oppfatningen er at dette er positivt for begge parter, sier Bjertnes.

Nytt navn og ny drakt

Han avslører at klubbene er enige om et nytt navn, men dette ønsker han ikke å gå ut med ennå.

– Det er en del detaljer som skal på plass, og blant annet skal vi nå i gang med å designe den nye klubbdrakta. Vi er i ferd med å innhente anbud, og så skal vi presentere dette når det er klart, sier Bjertnes.

Formaliseres i november

Opprettelsen av en ny sykkelklubb må behandles av et ekstraordinært årsmøte i hver klubb, og disse vil bli avholdt 15. november:

– Stiftelsesmøtet vil komme umiddelbart etter årsmøtene, sier Bjertnes, som presiserer at det er en rekke formelle avklaringer og detaljer som skal utarbeides før det hele presenteres til medlemmene, avslutter Kjell Bjertnes.