Onsdag morgen ble den nye befolkningsframskrivningen lagt fram av SSB for hvordan Norges befolkning vil utvikle seg fram til 2100.

Norge blir eldre i økende tempo, og om ti år vil det være flere eldre enn barn, oppgir SSB. Det forventes ikke at koronapandemien øker dødeligheten, men fører til lavere fruktbarhet og innvandring på kort sikt.

Ifølge tall for 2020 har Norge 5,37 millioner innbyggere. Det var i 1980 Norge passerte fire millioner innbyggere. Ifølge SSBs prognose vil Norge passere seks millioner innbyggere i år 2040.

Det skriver Nettavisen.

– Tydelig aldring, lavere befolkningsvekst samt flere og eldre innvandrere er noen av trendene som vil prege befolkningsutviklingen i Norge framover. I 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn her i landet, sier seniorforsker Astri Syse, som leder arbeidet med befolkningsframskrivningene i Statistisk sentralbyrå.

Norge har over lang tid holdt fruktbarheten forholdsvis høy sammenlignet med andre vestlige land. Men denne ser ut til å gå ned kraftig, og fruktbarheten er nå historisk lav.

– Kvinner i Norge føder fortsatt barn. Tobarnsnormen står fortsatt sterkt – men færre velger å få mer enn to barn. Dermed har det endelige barnetallet bare sunket svakt, fra litt over 2 barn per kvinne til 1,96, sier Astri Syse.

SSB forventer at innvandringen vil synke år for år, og at nettoinnvandringen – personer som flytter til landet minus de som flytter ut – går ned. Samtidig øker innvandrerbefolkningen. I 2020 er det omtrent 790.000 innvandrere. Det er forventet å øke til 1,13 millioner i 2060, eller drøyt 19 prosent av befolkningen.

Etter 2050 er det forventet at alt av befolkningsvekst vil komme som følge av innvandring. SSB påpeker at det er nettoinnvandringen som har bidratt til den kraftige befolkningsveksten i Norge de siste tiårene.