Geir Arne Mælan, konstituert avdelingsdirektør i Musea i Nord-Østerdalen kan avsløre at Anno Museum har fått Staffan Andersson med på laget.

– Staffan har lang erfaring med antikvarisk håndverk og har bakgrunn både som murer og tømrer. Han begynner i sin nye stilling ved museet på Tynset rundt 1. september, opplyser Anno Museum i en pressemelding.

Bygningsvernrådgiveren i Nord-Østerdalen er første skritt i etableringen av bygningsvernsrådgivertjenesten i tidligere Hedmark fylke, og er en del av Innlandsmodellen i bygningsvern.

– Dette er en ordning som blir verdifull for regionen, museet og eiere av bygninger i Nord-Østerdalen, heter det i pressemeldingen.

Rådgivertjenesten er finansiert gjennom et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Anno Museum og kommunene Alvdal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset.

Bygningsvernrådgiveren gir gratis rådgivning for inntil ett dagsverk til eiere av verna og freda bygninger. Også kommunene kan benytte seg av rådgivningstjenesten eksempelvis i forbindelse med byggesaker.