Frp mener dommen som Borgarting lagmannsrett avsa i forrige uke betyr at loven står i veien for Stortingets fastsatte bestandsmål. I dommen het det at to vedtak fra 2017 om felling av ulvene i revirene i Julussa og Osdalen er ugyldige.

Klima- og miljødepartementet meldte torsdag at de anker dommen til Høyesterett.

– Hvis Høyesterett holder fast på dommen, kommer jeg umiddelbart til å ta initiativ til å gjøre nødvendige endringer, sier miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Han håper på en rask avklaring fra landets høyeste domstol om de vil ta saken, og ber i så fall om at den behandles raskt.

Dale sier at dommen i lagmannsretten er årsaken til at hans parti likevel ikke vil støtte Senterpartiets forslag på Stortinget om å felle 10–12 ulver i revirene i Mangen og Rømskog i Akershus.

– Hedde ikke dommen kommet, hadde vi stemt for dette forslaget, sier Dale, som avviser blankt at partiet har snudd i saken.

Departementet varsler at det sammen med statens prosessfullmektig vil utarbeide en anke innen fristen 29. februar.

– Jeg mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling til disse rettslige spørsmålene, slik at vi får en klargjøring av hvordan naturmangfoldsloven er å forstå. Man kan være for eller mot lisensfelling av ulv, men vi må uansett ha klart for oss hvilke rettslige rammer som gjelder, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).