Nesten 1.000 tunge kjøretøy har fått kjøreforbud så langt i år i Hedmark

I løpet av første halvår har Statens vegvesen kontrollert 3.700 tunge biler i Hedmark. 1.400 av disse har hatt mangler.