Statens vegvesen anbefaler derfor i en pressemelding, at de som kan, kjører via E6.

I pressemeldingen står det videre at det vil være fare for store forsinkelser på grunn av øvelsen Trident Juncture i de tre ukene, grunnet militær trafikk mellom Ulsberg i Trøndelag og Elverum i Hedmark.

– Kolonnekjøring og høyt antall militære kjøretøy på vegen vil kunne føre til store forsinkelser på riksveg 3 i Østerdalen. Vi anbefaler derfor trafikantene å velge E6 gjennom Gudbrandsdalen i denne perioden, sier seksjonsleder Lars Alhaug i Statens vegvesen Region øst.

Trafikkreglene sier at en militær kolonne ikke forstyrres eller hindres.

– Vi fraråder forbikjøring av militære kolonner på det sterkeste, både for din egen og andres sikkerhet, sier Alhaug.

Rundt 50.000 soldater skal øve under NATO-øvelsen. 10.000 militære kjøretøy skal ut på veinettet i de berørte områdene i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Etter feltøvelsen skal materiellet ut igjen av landet, på det samme vegnettet. Uttransporten vil pågå til desember måned.

Statens vegvesen vil følge ekstra nøye med på trafikkavviklingen i de berørte områdene i ukene som kommer.

– Vegtrafikksentralene våre følger situasjonen kontinuerlig 24 timer i døgnet, og vi har et svært tett samarbeid med både politiet og Forsvaret i forbindelse med øvelsen, sier Dypvik.