– Nå kommer det firefelts veg

KLART FOR FIREFELT: Illustrasjonen viser hvor det skal bygges firefelts veg og nye rundkjøringer vest for Basthjørnet (helt til høyre). 40 millioner kroner er avsatt i forslaget til statsbudsjett for 2017. (Ilustrasjon: Statens vegvesen)

KLART FOR FIREFELT: Illustrasjonen viser hvor det skal bygges firefelts veg og nye rundkjøringer vest for Basthjørnet (helt til høyre). 40 millioner kroner er avsatt i forslaget til statsbudsjett for 2017. (Ilustrasjon: Statens vegvesen)

Artikkelen er over 3 år gammel

Ny firefelts veg langs Terningmoen i Elverum skal bygges allerede neste år. Dessuten har stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) fått bekreftet at bompengeproposisjonen for ny riksveg 3/25 Løten-Elverum vil bli behandlet i Stortinget allerede før jul.

DEL

I forslaget til statsbudsjett for 2017 går regjeringen inn for at det skal settes av 40 millioner kroner til forberedende arbeider til utbyggingen av riksveg 3/25 fra Ommangsvollen i Løten til Grundset i Elverum.

Prosjekteringsleder Arne Meland i Statens vegvesen forklarer hva dette betyr (se også illustrasjonen):

– Med forbehold om Stortingets godkjenning vil Statens vegvesen i 2017 utvide dagens riksveg 3/25 ved Terningmoen i Elverum til firefelts veg. Videre skal Svartbekkvegen stenges, og det skal bygges ny forbindelse mellom riksveg 3/25 og Grindalsmoen. Lokal- og gangvegnettet på Grindalsmoen skal bygges om. Det samme skal lokalvegnettet på Ånestad, forklarer han.

Vegen langs Terningmoen blir forbindelsen mellom Elverum by og den nye riksveg 3/25-traseen.

I Stortinget før jul

Elverum-ordfører Erik Hanstad (H) jubler over at vegbyggingen nå endelig kommer i gang. Det samme gjør stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp), som ikke legger skjul på at han har lagt ned mye arbeid i å få fortgang i riksveg 3/25-prosjektet.

Det har vært ventet at bompengeproposisjonen skulle behandles i Stortinget først til våren, men Johnsen opplyser at han har fått bekreftet fra Samferdselsdepartementet at proposisjonen vil bli fremmet for Stortinget før jul.

Byggestart i 2017

– Prop'en er proppen, vet du. Så snart den er godkjent av Stortinget er alt det formelle på plass. Har vi dette i orden før jul, kan byggingen av vegen langs Terningmoen starte i 2017, sier Johnsen.

Som kjent skal riksveg 3/25 Løten-Elverum bygges som et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid). Det betyr at vegprosjektet skal ut på anbud så snart bompengeproposisjonen er godkjent av Stortinget.

Det er anslått at anbudsrunden kan ta et år, noe Johnsen har liten forståelse for. Han mener den kan gjøres på kortere tid, og han vil jobbe for det.

Østlendingen skrev torsdag at det blir bompenger i 20 år på riksveg 3/25 Løten-Elverum, og at satsen blir 44 kroner.

– Bompengene har du ikke klart å gjøre noe med, Johnsen?

– Vi jobber stadig for å bli kvitt bompengene. I forslaget til statsbudsjettet bevilger vi 500 millioner kroner for å redusere dagens bompengetakster med 10 prosent, påpeker Johnsen.

Ordfører Hanstad er fornøyd med at bompengeperioden blir 20 år i stedet for 15 år, siden det betyr at lavere takster, det vil si 44 kroner i stedet for 60 kroner per passering med personbil. Hanstad håper dessuten at vegen blir betalt ned raskere enn antatt, sånn at bommene kan fjernes før 20 år har gått.

LES OGSÅ:

Artikkeltags