Norsk Skogfinsk museum fikk ikke ei krone over statsbudsjettet

Dag Raaberg håpet han kunne trykke «send» på festinvitasjonen for å feire penger til museumsbygg for Norsk Skogfinsk museum. Pressemeldingen var også klar, men ble aldri sendt videre. Det kom ikke ei krone til nybygg på statsbudsjettet.