MER VEG: Regjeringen fortsetter å bevilge millioner av kroner til både veg- og jernbaneutbygging i Hedmark. Her fra E6 ved Innlandsporten i Stange.
Tor Bergebakken

Slik fordeler regjeringen statsbudsjett-pengene i Hedmark

Slik fordeler regjeringen penger til Innlandet i Statsbudsjettet som ble lagt fram mandag. Østlendingen har tatt ut tiltakene for Hedmark.
Publisert