Hør statsministerens første kommentarer til budsjettenigheten mellom de fire samarbeidspartiene.