Ikke enighet om statsbudsjettet innen fristen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det blir ingen enighet om statsbudsjettet innen den fastsatte fristen torsdag ettermiddag.

DEL

– Vi konstaterer at vi fortsatt er i samtaler, men at vi ikke når fristen torsdag klokken 18, bekrefter KrFs finanspolitiske talsmann og finanskomiteens leder Hans Olav Syversen overfor NTB.

Fristen for å skrive en felles finansinnstilling utløp allerede søndag. Men om partene hadde blitt enig innen klokken 18 torsdag, ville det være mulig å legge inn en tilleggsinnstilling.

Utsetter ikke finansdebatten

Nå kan det ende med at finansdebatten starter med at en tilleggsinnstilling legges fram i stortingssalen. Regjeringspartiene vil da være avhengig av å få flertall under selve debatten.

Om de fire partiene skulle bli enige i løpet av de neste dagene, vil de kunne be om at finansdebatten 5. desember utsettes, for å få tid til å skrive tilleggsinnstilling likevel.

Men det er foreløpig uaktuelt, ifølge Stortingets presidentskap, som diskuterte muligheten på sitt møte torsdag.

– Datoen er fast bestemt, sier andre visepresident. Kenneth Svendsen (Frp).

Presidentskapet vil behandle saken på nytt om det skulle komme en formell henvendelse, men Svendsen regner det som svært lite trolig at en slik situasjon skulle oppstå.

– Da må vi utvide stortingssesjonen. Jeg tror ikke det er noe diskusjonstema, sier han.

Flere mulige veier

Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at det «i prinsippet er regjeringskrise» dersom partene ikke nådde torsdagens frist. På borgerlig side ønsker man å avdramatisere dette.

– Dette har ikke noen annen konsekvens enn at finansdebatten fortsatt går den 5. desember. Så vidt jeg skjønner, ønsker presidentskapet det fortsatt slik, sier Syversen.

Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF har i prinsippet mulighet til å forhandle og komme til enighet helt fram til finansdebatten starter klokken 8.30 denne dagen.

Skulle de ikke klare å enes om et forlik, kan regjeringen legge fram sine egne forslag for Stortinget uten å vite om de får flertall, men satse på at de likevel vil få støtte.

Får regjeringen ikke flertall for budsjettet, er regjeringskrisen et faktum.

Dårlig tid for komiteene

Forsinkelsene betyr at fagkomiteene ikke kan komme i gang med sitt arbeid fordi de ikke vet hva de har å forholde seg til.

– Det blir hektisk å få inn kommentarer, sier helse- og omsorgskomiteens leder Kari Kjønaas Kjos (Frp).

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) er bekymret for at det kan bli svært knapt med tid.

– Det kan bli en uheldig situasjon hvis det blir dårlig tid til å behandle sakene i komiteen, samtidig som det blir begrensninger i debattopplegget, sier han.

Pollestad regner med at presidentskapet må vurdere å flytte på fristene de ulike komiteene har slik at de får behandlet budsjettsakene på skikkelig måte.

Ingen nye forhandlingsmøter

Det har de siste par dagene foregått samtaler på flere nivåer mellom de fire borgerlige partiene for å finne en løsning. Etter det NTB forstår, lå det torsdag formiddag ikke an til noen nye møter mellom de fire samarbeidspartiene.

Kjernepunktet er om det er mulig å komme fram til klimatiltak som gir tilstrekkelige utslippskutt, uten å åpne den mye omtalte bilpakken regjeringen har lagt fram.

Frp avviste tirsdag denne uken å åpne bilpakken i forhandlingene.

Problemet er at det er krevende å kutte klimautslippene ytterligere, slik samarbeidspartiene Venstre og KrF krever, uten å gå løs på transportsektoren.

Fakta om budsjettprosessen på Stortinget:

* Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober.

* Forhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF startet onsdag 2. november.

* Budsjettet behandles av Stortinget i finansdebatten, som er finner sted 5. desember.

* For at finanskomiteen skulle rekke å legge fram en samlet innstilling, måtte partene ha blitt enige innen fristen søndag 20. november.

* Finanskomiteen har i stedet mulighet til å levere en tilleggsinnstilling. Fristen er torsdag 24. november.

* Dersom det blir enighet etter denne dato, har finanskomiteen mulighet for å be presidentskapet om å endre dato for finansdebatten.

* Blir det ingen enighet, er det regjeringens primærforslag, med noen justeringer, som er utgangspunkt for finansdebatten.

* Siste møtedag før Stortinget tar juleferie er tirsdag 20. desember.

Artikkeltags