Hør KrF-lederens første kommentarer til budsjettenigheten mellom de fire samarbeidspartiene.