Hør Venstre-lederens første kommentarer til budsjettenigheten mellom de fire samarbeidspartiene.