Økt satsing på samferdsel – men ikke noe til Rørosbanen

FORTSETTER: Fra venstre stortingsrepresentantene Kristian Tonning Riise (H) og Tor Andre Johnsen (Frp) er glade for at satsingen på samferdsel fortsetter, selv om det ikke er avsatt penger til prosjekter på Rørosbanen i 2019.

FORTSETTER: Fra venstre stortingsrepresentantene Kristian Tonning Riise (H) og Tor Andre Johnsen (Frp) er glade for at satsingen på samferdsel fortsetter, selv om det ikke er avsatt penger til prosjekter på Rørosbanen i 2019. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Stortingsrepresentantene Tor André Johnsen (Frp) og Kristian Tonning Riise (H) gleder seg over den økte satsingen på samferdsel i forslaget til statsbudsjett, men penger til planlagte prosjekter på Rørosbanen ble det ikke penger til nå.

DEL

I fjor vår kom nyheten om at jernbanestrekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger skal elektrifiseres, og at det skal bygges nye tilsvinger både i Elverum og i Kongsvinger, sånn at godstogene som kommer nedover Gudbrandsdalen kan kjøre strake vegen ut av landet uten at togene må snu i Elverum og Kongsvinger som nå. Johnsen kunne den gangen ikke si når elektrifiseringen skulle begynne, eller når tilsvingene skulle bygges, utover at det blir i løpet av Nasjonal transportplan-perioden 2018–2029.

Nå er det i alle fall klart at disse prosjektene ikke påbegynnes neste år. I oversikten over jernbaneprosjekter i Innlandet i forslaget til statsbudsjett, glimrer Rørosbanen og Solørbanen med sitt fravær.

– Men vi viderefører satsingen på samferdsel, sier Johnsen og trekker fram igangsatte prosjekter som riksveg 3/25 i Løten og Elverum.

Dessuten skal breddeutvidelsen av riksveg 3 på strekningen Søkkunda bru-Evenstad bru videreføres. Nye Steia bru i Alvdal sluttfinansieres, og det skal prioriteres å starte arbeider med utbedring av en ny delstrekning på riksveg 3 i Østerdalen (hvilken strekning er ikke spesifisert ennå).

– Satsingen på fylkesveger øker, blant annet med ekstra penger til utbedring av flaskehalser, påpeker Johnsen.

Artikkeltags