28 arbeidsplasser står i fare i Hedmark når skatteoppkreverkontorene legges ned

Artikkelen er over 1 år gammel

Med regjeringens forslag om å flytte skatteoppkreverfunksjonen inn under Skatteetaten vil 28 arbeidsplasser i Hedmark stå i fare. Totalt for landet skal 370 millioner spares inn.