(Toten i dag) – Klagen tas ikke til følge. Statsforvalteren stadfester Vestre Toten kommunes vedtak, står det i avgjørelsen fra Statsforvalteren i Innlandet.

Med det er kampen beboeren på Raufoss har kjempet siden våren 2021 for vinterhagen sin over. Nå må den fjernes.

– Nå har jeg forsøkt alt jeg kunne for å beholde den, men dessverre var det ikke noe mer jeg kunne gjøre, sier beboeren og legger til:

– Jeg har forståelse for resultatet, men jeg synes det er fryktelig urettferdig uansett. Det er faktisk så leit at jeg nå vurderer å flytte. Jeg har brukt vinterhagen fryktelig mye, så det er innmari leit.

Vedkommende skal nå se på muligheten for å flytte vinterhagen, hvis ikke må den rives. Må se om jeg får flyttet den.

– Fristen er 1. oktober, hvis ikke blir det bøter, sier beboeren.

Striden

Saken startet med at Vestre Toten kommune i april i fjor ble gjort oppmerksom på at det var oppført vinterhage på eiendommen på Raufoss uten at det var søkt om eller gitt tillatelse.

Beboeren ble da gitt en frist på 14 dager til å søke om dispensasjon for tiltaket. Dispensasjonen fra byggegrense mot veg ble deretter søkt om, men fikk avslag av kommunen.

Beboeren påklaget deretter avslaget med hjelp fra forsikringsselskap. I klagen la beboeren i hovedsak vekt på at vilkårene for dispensasjon var oppfylt, og at kommunen ikke har lagt tilstrekkelig vekt på fordeler for beboeren selv.

Denne klagen ble ikke tatt til følge av kommunen og saken havnet derfor på Statsforvalterens bord for endelig beslutning.

Plansjefens konklusjon:

Det er mulig å finne annen plassering/ løsning på eiendommen og dette må tillegges stor vekt. Intensjonene bak reguleringsplanen blir tilsidesatt og det er overvekt av ulemper av samfunnsmessige arealhensyn ved å beholde vinterhagen. Kommunen har derfor ikke anledning til å kunne gi dispensasjon. Det er fare for presedens.

– God tro

Beboeren har fra starten vært klar på at vedkommende ikke visste at oppføringen av vinterhagen var søknadspliktig. Vedkommende var heller ikke klar over at den brøt med byggegrensen da vinterhagen ble oppført på en allerede eksisterende terrasse.

I tillegg er beboeren klar på at det må ha blitt gitt en rekke dispensasjoner i nabolaget tidligere.

– Som nevnt er det allerede gitt en rekke dispensasjoner fra nettopp byggegrensen til veien i nabolaget. Dette gjelder både større konstruksjoner og tiltak som er plassert enda nærmere veien enn den omsøkte vinterhagen, skrev advokaten til beboeren som tilsvar på kommunens avslag.

– Det er det punktet som gjør at jeg føler at avslaget jeg har fått er urettferdig, sier beboeren.