Pengene har i høst gått til blant annet til klopper og gapahuker, klatreutstyr og fiskestenger, hekkeplattformer og frisbeegolf.

Det skriver Statskog i en pressemelding.

– Det finnes mange ildsjeler i dette landet som gjør en utrolig dugnadsjobb for sine medmennesker. Det er veldig givende å hedre innsatsen med noen små tilskudd spredt ut over landet, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

«Statskogmillionen» er en nasjonal støtteordning med samlet utbetaling årlig på en million kroner. Ordningen ble opprettet våren 2017.

Ordningen har to årlige søknads- og utbetalingsrunde. I første halvår ga Statskog 665 000 kroner fordelt på 107 tiltak. I denne runden går 340 000 til 57 tiltak. Alle tildelinger finnes her: Statskogmillionen

Høstens tildelinger

Agder, 15 000 kroner fordelt på disse tre tiltakene

Innlandet, 50 000 kroner fordelt på disse åtte tiltakene

Møre og Romsdal, 10 000 kroner fordelt på disse to tiltakene

Nordland, 90 000 kroner fordelt på disse fjorten tiltakene

Rogaland, 25 000 kroner fordelt på disse fire tiltakene

Troms og Finnmark, 30 000 kroner fordelt på disse fem tiltakene

Trøndelag, 35 000 kroner fordelt på disse seks tiltakene

Vestfold og Telemark, 25 000 fordelt på disse fire tiltakene

Vestland, 20 000 kroner fordelt på disse fire tiltakene

Viken, 40 000 kroner fordelt på disse sju tiltakene

Kilde: Statskog SF

Disse får penger i Innlandet

Møteplass i skogen

Tilskuddsbeløp: kr 5 000

Lions club i Elverum får støtte til å etablere møteplass i kommuneskogen. Klubben støtter friluftsaktiviteter for mennesker med kognitiv svikt. I den forbindelsen ønsker de å lage en permanent natursti, samt en møteplass med solide benker rundt en bålpanne. Gjennom støtteordningen «Statskogmillionen» kommer nå et bidrag på fem tusen kroner til arbeidet.

Framtidens fiskere

Tilskuddsbeløp: kr 5 000

Elverum: Med vadere kan framtidens fluefiskere skapes i Hedmark. NJFF Hedmark vil nemlig inspirere barn og unge til sportsfiske. Vadeutstyr har foreningen aldri hatt til utlån, noe som er en sterkt begrensende faktor ved opplæring i fluefiske. Etter søknad til «Statskogmillionen» kommer fem tusen kroner i støtte til innkjøpene.

Tilskudd til fiskebrygge

Tilskuddsbeløp: kr 5 000

Elverum: Med ny brygge blir det enklere å jakte på storfisken. Hedmark og Oppland-speiderne får nå fem tusen kroner fra «Statskogmillionen» til å kjøpe materialer til en fiskebrygge. Brygga vil være i tilknytning til hytta deres, og vil både forenkle fiske og være et sted hvor man kan legge inntil med kanoen.

Oppgradering av stinett

Tilskuddsbeløp: kr 5 000

Skoghøgda velforening i Grue får utstyrshjelp i arbeidet med å oppgradere stinettet. Foreningen søkte «Statskogmillionen» om penger til å kjøpe materialer, sagblader og annet utstyr for å gjennomføre stiryddingen. Tiltaket vil bidra til friluftsliv og folkehelse på mange måter, og utløser fem tusen kroner fra Statskogs støtteordning.

Støtte til frivillighetssentral

Tilskuddsbeløp: kr 5 000

Rendalen frivillighetssentral får fem tusen kroner til etablering av bålplass. Sammen med Frisklivssentralen Rendalen ønsker de å etablere en sosial friluftsmøteplass. Det vil være et lavterskeltilbud åpent for alle. Her snakker vi bål, svartkjel og reinsdyrskinn i naturskjønne omgivelser. Pengestøtten kommer fra «Statskogmillionen».

Ryddesag til DNT

Tilskuddsbeløp: kr 10 000

DNT Åmot og Stor-Elvdal får ti tusen kroner fra «Statskogmillionen» til å kjøpe ny ryddesag. Foreningen rydder, klopper og tilrettelegger stier slik at lokalbefolkningen kan lokkes til fine turer på gode stier. Foreningen har også et godt samarbeid med Stor-Elvdal Skiklubb.