Det var utgangspunktet for markeringen ved Sancte Olafz kialla på Raukmoen på Hof Finnskog. Der vandret 120 personer på stien ned til kirken søndag formiddag. De satte seg ned og nøt stillheten. Plutselig ble stillheten brutt av den huiete og bråkete bonden Runar.

Slik startet tablået som ga publikum en dramatisert framstilling av hvordan et besøk av pilegrimer som hadde søkt innom kilden, kunne ha artet seg for noen hundre år siden.

Øivind Roos ved Teater i Glåmdal hadde skrevet manus og hadde ansvaret for regien.

Begeistring

Den meget vellykkede forestillingen var et samarbeidsprosjekt mellom Åsnes Finnskog Historielag, Teater i Glåmdal og Hof Finnskog sokneråd. Det hele var i forbindelse med 1000-årsmarkeringen av kristningen av Solør. Og forestillingen ble meget godt mottatt.

Her var både munker og hirdmenn og minst et par løsaktige kvinner med, foruten en straffedømt hedning som måtte sone sin dom ved å ta pilegrimsferden til Nidarosdomen, slik det het.

Og ikke forglemme hun med navn Afur, en syngende kvinne av høy byrd, gestaltet av Eva Vermundsberget, som sang vakkert ved kilden og rørte alles hjerter.

Skuespillerne gjorde en fantastisk jobb, og med publikum tett på scenen, ble det hele ekstra stemningsfullt og ekte.

Kostymene skuespillerne brukte bidro også til å gjøre tablået vellykket. Det var Mette Skogbakken som sto for bekledningen og rekvisittene ellers.

Hellig vatn

For 30 kroner flaska kunne publikum skaffe seg et nytt liv, som det sto skrevet på plakaten. På ekte solung.

«Helli vatn frå Sancte Olafz kjella» sto det skrevet.

Sokneprest Runar H. Olsen avsluttet seansen ved kilden med også å gjøre noen betraktninger om pilegrimene og deres søken fra mange steder i Europa opp til Olavs grav i Trondheim. Olsen avsluttet med en kort andakt.

Til de tilreisende som mente at veien til Raukskogen kunne vært skiltet bedre, er å si at det store skiltet som markerte vegen ned til stedet, var blitt fjernet i løpet av natten. Et hærverk som alle beklaget.

Dette arrangementet var ett av mange i forbindelse med markeringen av kristningen av Solør, og det kommer flere.