I alt 18 personer er bekreftet smittet av korona i Hamar etter at ytterligere åtte personer ble bekreftet smittet mandag morgen.

Alt av arrangementer i Hamar som samler over 20 personer blir forbudt. Det er klart etter krisemøtet i Hamar kommune mandag.

Også sykehjem stenges for besøk, treningssentrene stenger og all organisert idrett og kulturaktivitet for barn og unge under 19 år er stanset.

De mest omfattende tiltakene er likevel i skolesammenheng der Ridabu skole stenges og elevene må ha hjemmeundervisning. I tillegg skal alle skolene i Hamar ha digital undervisning ut uka. Det gjelder fra 5. trinn og oppover.

Småskolen og barnehagene har høynet nivå på smitteverntiltak.

– Fordi vi har et lokalt utbrudd og må gjøre alt vi kan for å stoppe det, har Hamar kommune tatt en beslutning om å forby arrangementer med mer enn 20 personer, både på privat og offentlig sted. Dette gjelder også i leide lokaler, og restriksjonene gjelder i første omgang til og med søndag 6. september. Beslutningen er tatt i samråd med kommuneoverlegen, opplyser kommunedirektør Christl Kvam i en pressemelding.

Også Løten, Ringsaker og Stange innfører strenge tiltak i etterkant av utbruddet på Hamar.

Det innføres hjemmeundervisning for 5.–10. klasse, alle fritidsaktiviteter for barn og unge settes på vent og det innføres besøksforbud på sykehjem. I første omgang varer disse tiltakene en uke.

– Kommuneoverlegenemelder om at situasjonen rundt smittesporing er uoversiktlig og at det derforer behov for strenge tiltak for en kort periode. Bakgrunnenfor tiltakene er etter føre-var prinsippet og tiltakene kan bli opphevet påkort varsel når det er kontroll på smittesporingen, sier rådmann Tollef Imsdalen i Løten kommune.

– Situasjonen i regionen er uoversiktlig. Etter tilråding fra og i nært samråd med kommuneoverlegen tar vi noen markante grep i arbeidet for å hindre smittespredning. Det er nødvendig å være ekstra føre var inntil en får mer oversikt i situasjonen. Samtlige tiltak gjelder i første omgang ut uka, sier rådmann i Ringsaker, Jørn Strand i en pressemelding mandag.