I likhet med alle andre skoler i området, er det allerede hjemmeundervisning for 5. trinn og oppover, men for Solvang skole utvides dette til også å gjelde 1.-4. klasse fra onsdag.

Beslutningen er tatt på bakgrunn av høyt sykefravær blant ansatte på skolen, opplyser kommunen.

– Slik situasjonen er, er det vanskelig å drive klasseromsundervisning og samtidig ivareta smittevernregler på høyeste nivå, sier Dordy Wilson, kommunalsjef for Opplæring og oppvekst i Hamar kommune i pressemeldingen.

– Solvang skole hadde noe sykefravær før smitteutbruddet i Hamar. Med høynet nivå for smittevern i skolen og samtidig henstilling om å være hjemme hvis man har luftveissymptomer, fikk vi problemer med kapasiteten, forteller Wilson.

– Vi mener at dette er den beste løsningen og som sikrer trygghet både for elever, foresatte og ansatte, sier hun.

Alle foresatte skal ha fått beskjed om endringen som gjelder fra onsdag.

Mandag ble Ridabu skole stengt for alle elever på grunn av smittesituasjonen.