Lørdag 13. og søndag 14. mai sto togene, mens det foregikk ulike arbeider flere steder på Dovrebanen.

Førstkommende helg, lørdag 3. og søndag 4. juni, blir det reprise. For igjen skal vedlikehold og annet arbeid utføres, på Dovrebanen, Rørosbanen og på strekningen Trondheim-Stjørdal-Riksgrensen, opplyser Bane NOR.

Rundt 1000 arbeidsfolk skal i sving.

– Mens togene står, gjøres vedlikehold og nødvendig arbeid for en sikker og pålitelig jernbane, skriver Bane NOR.

På Dovrebanen skal blant annet skal én kilometer med spor byttes ut mellom Brumunddal og Rudshøgda. I vårt distrikt blir det også sporarbeider ved stasjonene på Tangen, Stange, Ottestad, Hamar, Brumunddal og Lillehammer, i tillegg til at det skal skiftes ut masser tre steder hvor det gikk mindre jordras tidligere i vår.

For Rørosbanen er det rutinemessige kontroll og ulike vedlikeholdsoppgaver, som blant annet grøfterensk og arbeid med stikkrenner, som skal gjøres.

Det skal byttes planoverganger på Bjørgen og Røstfossen nord for Os, og det blir svillebytte ved Autotomta på Røros.

Det blir understreket at selv om vanlige rutetog innstilles, vil det kjøre arbeidstog på strekningene.

– Derfor er det fortsatt ulovlig og forbundet med livsfare å oppholde seg på eller ved sporet, skriver Bane NOR.

De henviser reisende til å søke nærmere informasjon i appen Entur og hos togselskapene SJ Norge og Vy.

SJ Norge skriver at det blir satt opp buss for tog, bortsett fra noen nattavganger hvor det ikke blir satt opp alternativ transport.

– Vi organiserer alternativ transport, skriver Vy.