Sterke reaksjoner mot vegprivatisering i Åsnes

– Foreløpig velger vi å tro at politikerne tar til fornuft og ikke vedtar at kommunale veger i Åsnes skal privatiseres. Vi kommer til å stå på hardt for å overbevise politikerne i denne saken.