Lokale partilagene er i gang med forberedelsene til neste høsts kommunevalg. Noen ønsker å posisjonere seg og vil satse fullt på lokalpolitikken, andre har fått nok og takker nei til fire nye år. Aps gruppeleder Ingvar Midthun (58) og SVs varaordfører Eldri Svisdal (42) i Elverum tilhører sistnevnte gruppe. Begge har vært toneangivende i elverumspolitikken i 16 år. Begge sier nei til gjenvalg og vil forlate politikken høsten 2023. Svisdal skal bruke mer tid på familien og på andre interesser, Midthun vet ikke riktig hva han skal bruke tida på annet enn den ikke skal benyttes til lokalpolitikk.

Valget er til å forstå. 16 års innsats som folkevalgt er godt innafor det som kan forventes og verdt en takk. De folkevalgte har fått vår tillit til å ivareta våre interesser. Interesser som er ulike, som vi mener mye ulikt om. Som er nære og viktige for at vi skal ha det best mulig. Med trange politiske handlingsrom handler dette i stor grad om å prioritere og gjerne prioritere bort. Tvingende nødvendig, men sjølsagt med støy og til tider høy temperatur og ubehagelig personlig fokus som resultat. Noen ganger riktignok med rette. For eksempel er det slik at feite valgløfter eller urent maktspill for å oppnå makt eller utøvelse av dårlig skjønn i viktige avgjørelser på fellesskapets vegne skal koste.

Mangel på tillit kan skyldes varierende kompetanse blant politikerne, men kan like mye handle om kunnskapsmangel og urealistiske forventninger blant de som blir spurt

Sjøl om nordmenn har mer tillit til sine politikere enn tilfellet er i mange andre land, er hver femte norske velger uenig i at kommunens folkevalgte er dyktige folk som vanligvis vet hva de gjør. Og tilliten er synkende. Mangel på tillit kan skyldes varierende kompetanse blant politikerne, men kan like mye handle om kunnskapsmangel og urealistiske forventninger blant de som blir spurt. Uansett er ikke hundre prosent tiltro noe å strebe etter. Skepsis og kritiske spørsmål mot makthaverne er også en del av demokratiet.