Gå til sidens hovedinnhold

– Stopp motorveggalskapen, sats på fylkesvegene

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener det er på tide å stoppe det hun kaller motorveggalskapen og heller prioritere å oppruste nedslitte fylkesveger.

Innlandet fylkeskommune har 6.812 kilometer fylkesveg. 5.700 kilometer veg har fast dekke. Cirka 2.700 kilometer med fylkesveg har et dekke som har gått ut på alder (20 år), eller som er utslitt. Det er beregnet at vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Innlandet er på 4,4 milliarder kroner.

Østlendingen skrev nylig om handlingsprogrammet for fylkesvegene, som nå er ute på høring. Forfallet på fylkesvegnettet øker altså, mens pengene til investeringer og vedlikehold blir redusert. Fylkespolitikerne står overfor en gedigen oppgave til høsten når ressursene skal fordeles.

Les også

Nedslitt: 6.812 kilometer veg med 1.233 bruer og 105.000 skilt

– Feil fordeling

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener statens fordeling av vegpenger er feil:

– Flytt heller pengene til fylkesvegene og veger som er for dårlige. Nå må det bli slutt på at pengene og oppmerksomheten går til motorveger. Det er fylkesvegene og de kommunale vegene som er viktigst for næringslivet og for folk, og der står det dårlig til, sier Andersen.

Hun påpeker videre at Innlandet har tapt mye penger til fylkesvegene, siden regjeringen har lagt om inntektssystemet, sånn at veglengde teller mindre enn før.

– Dette må endres, slik SV foreslår. Vi må stoppe motorveggalskapen og lage en plan for og bevilge penger til fylkesvegene og til kommunene, så de kan vedlikeholde vegene som folk trenger hver eneste dag, sier Andersen.

Dårlig stelt i hele landet

Hun påpeker at det ikke bare er i Innlandet det står dårlig til:

– Vi har om lag 1.200 kilometer med riksveger, der det er så smalt at det ikke kan males gul midtstripe. Altså, det er nesten umulig for en buss eller vogntog å passere forbi hverandre. Det er rundt 40.000 kilometer fylkesveger her i landet, og etterslepet på vedlikehold er et sted mellom 50 og 70 milliarder kroner. Det er i tillegg kartlagt et behov på rundt 70 milliarder kroner for å gjøre vegene våre rassikre. Veldig mange av de presserende behovene kunne ha vært dekket opp over noen år hvis vi ikke hadde laget oss nye behov. To gigantiske og miljøfiendtlig pengesluk er fergefri E39 og regjeringens motorvegplan, sier hun.

Kommentarer til denne saken