– Stopp salget av Statskog

– Gjelda er nedbetalt, så nå kan dette salget stanses. Oversikten viser at det ofte er personer med selskaper og interesser helt andre steder som investerer i skogene. Det skaper usikkerhet blant annet når det gjelder tilgangen til jakt og fiske, sier Aps stortingsrepresentant fra Hedmark, Nils Kristen Sandtrøen.