Politikerne i Stor-Elvdal er samstemte: Mobbehistoriene er vonde, og det må tas tak for at unger og lærere skal få bedre skolemiljø.

Det er et godt utgangspunkt. Men politikerne bør nå passe seg for å ikke spore av debatten.

I kommunestyret onsdag var flere opptatt av hverandres motiver. Som at politikere nå jakter på syndebukker.

Å stille spørsmålet er riktig. Men det er samtidig viktig å finne ut hvorfor politikerne har fått manglende informasjon, og hvem som har ansvar. Det er nødvendig for å finne ut hva man kan gjøre noe med, og hvordan.

Lite tyder på at ungdom i Stor-Elvdal er verre mobbere enn andre, eller at lærere på ungdomsskolen er dårlige i jobben sin. Men Østlendingen har synliggjort at det i årevis ikke har vært godt nok jobba med å gjøre nødvendige forbedringer av skolemiljøet.

Det er overordna administrativ ledelse og politikerne som har ansvar for det. Når varsler fra ungdommer, foreldre og lærere ikke når fram og blir gjort noe med, så er det et overordna ansvar.

Det ligger ingen konflikt i å sørge for et bedre skolemiljø, og samtidig være ansvarlig arbeidsgiver og ta vare på elever som ikke mobber, og lærere som gjør sitt beste.

De med ansvar må være forsiktige med å skyve elever og lærere foran seg ved å framstille dem som ofre. Det er kanskje ikke motivet, men det kan være det som nå skjer.

Den administrative og politiske ledelsen bær være tydelige på at ungdom og lærere ikke har ansvar for systemforbedringene som skal tas. Frita dem for det. Det er ledelsen som har ansvaret.

Vær gode ledere. Stå i ryggen på lærere og elever. For det er altså ikke de som er problemet. Og glem samtidig ikke de unge varslerne som var modige nok til å si ifra.