Stor-Elvdal kommune beklager på det sterkeste at noen barn og unge ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen. Historiene som har blitt fortalt gjør et sterkt inntrykk på oss alle. Ingen barn og unge skal føle at de ikke blir ivaretatt på våre skoler.

Stor-Elvdal kommune jobber hver dag for at alle barn og unge skal oppleve et trygt og godt skolemiljø, noe vi tar på høyeste alvor. Vi skal ha et enda større fokus på å skape et trygt og godt skolemiljø for alle.

Å sikre et trygt og godt skolemiljø er en kontinuerlig jobb hvor vi aldri kan senke skuldrene. Som skoleeier skal vi gjøre det vi kan, med interne og eksterne ressurser når det er nødvendig. Vi har også tillit til at alle ansatte gjør det de kan for å sikre at barn og unge har et trygt og godt skolemiljø.

Stor-Elvdal kommune kan, med alle sine gode ressurser, få til et trygt og godt skolemiljø. Vi må minne hverandre på at dette er den viktigste jobben vi gjør og at dette er en jobb VI må gjøre sammen!

Les også

Skoleskandalen i Stor-Elvdal