Seks søkere på fastlegestillinger i Stor-Elvdal

Artikkelen er over 1 år gammel

Fire menn og to kvinner har søkt på de to fastlegestillingene i Stor-Elvdal kommune.