Hun avsluttet sin diakonutdannelse i januar 2016, mens Jan Olav sto med studieresultater på Luciadagen, 13 desember.

Fjoråret var preget av de søkene de foretok for å få jobbe på samme sted. Ledig prestestilling i Stor-Elvdal; samtidig var stillingen for diakon ledig. Snakk om flaks. Dermed åpnet mulighetene seg for de begge med nye stillinger.

Søndag er de på plass i Stor-Elvdal hovedkirke. En kirke som Gro ikke sparer på god ord om. Med biskop, prost og prester tar de stegene inn i en ny, spennende tilværelse. Bokstavelig talt fra en kraft til en annen kraft, ettersom Jan Olav opprinnelig er utdannet som sivilingeniør og har en periode på 18 år innen energibransjen.

Gro har sin utdannelse som bioingeniør ved Regionsykehuset i Trondheim.

Nye felt

Etter hvert sto interessen for nytt og utfordrende virksomhet. Det ble år med mye dobbeltløp utdanningsmessig. Jan Olav begynte som leder for et trosopplæringsprosjekt i Snåsa menighet, og fra høsten 2010 var han student som prestevikar i menigheter i Steinkjer og Inderøy kommune. I desember i fjor var han i mål med sine studier, og ferdig med prestestudier etter avsluttet utdanning ved Kirkelig utdanningssenter i Tromsø.

I januar i 2016 var Gro utdannet diakon. For henne et ønske som går i oppfyllelse. Som diakon har hun arbeidet mest med flyktninger og eldre. Samtidig gikk en del av hennes tid til oppdrag innen trosopplæring. Dagens diakoni har en viktig plass i kirkens omsorgstjeneste.

-Nå er jeg ansatt i en treårig stilling som prosjektleder her i Stor-Elvdal innen trosarbeid, forteller hun. Hun har sine røtter fra Vestlandet, mens mannen er født trønder. Tre barn har de som alle er på plass i hovedkirken når deres foreldre vigsles til sine gjerninger.

Østerdalen

Det er en tilfeldighet at de kom til å knytte forbindelse til Østerdalen. Det var deres besøk på Lia gård, en kontakt som bare ble sterkere og sterkere etter som årene gikk.

-Jeg vil være en prest for alle og få med budskapet og den omsorg som vi også skal gi. I første omgang er det å bli kjent med folket, naturen og kulturen, og så skal vi ut på ski, sier presten.

Men felles for de to vil de begge prise « himmelens konge», slik gudstjenestens første salme søndag inviterer til.