Årets TV-aksjon som går av stabelen den 20. oktober, går til CARE Norge. CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter.

– Nå blir det vår tur for å mobilisere for Care sin TV aksjon til høsten under slagordet «Nå er det hennes tur». Det blir viktig å få folk til å bli med på dugnaden for å sikre kvinner i verdens mest sårbare områder et bedre liv. Det er en forutsetning for økt livskvalitet for oss alle, sier Storberget.

«Nå er det hennes tur», er altså slagordet til årets TV-aksjon, som har som mål å hjelpe kvinner i utsatte områder.

– Kvinnene skal få mulighet til å bestemme over egen kropp, bestemme over egne penger og følge egne drømmer. De skal få de mulighetene vi ofte tar for gitt: å skape vår egen framtid og realisere drømmer, opplyser kommunikasjonssjef Ivar Ødegaard hos Fylkesmannen i Innlandet.

TV-aksjonen kan også kalles årets mest meningsfulle spasertur. Man bidrar med innsats for andre, et perspektiv som er større enn oss selv.

– Å gå med innsamlingsbøsse er en fysisk aktivitet og således et bidrag for folkehelsa. Det er mange unge personers første møte med humanistisk frivillighet, en effektiv kunnskapskampanje og en praktisk solidaritetshandling. I tillegg skaper det utrolig mange menneskemøter, og en av de få gangene man kan ringe på i nabolaget uten avtale. Med dette som bakgrunn kan man hevde at TV-aksjonen er en viktig verdistolpe i det norske velferdssamfunnet, sier Ødegaard.