Regjeringen har gjort mye, men det er vanskelige tider i vente, var gjennomgangsmelodien til en offensiv statsminister Jonas Gahr Støre på 1. mai.

– 1. mai er dagen for rake rygger, sa Støre, som tilbringer dagen i byene ved Mjøsa.

Han startet i Brumunddal, og skal senere ta turen til Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Tangen i Stange kommune.

– Når jeg ville hit, er det et uttrykk for hvor viktig denne delen av landet er for bevegelsen vår – og hvor viktig bevegelsen vår har vært for denne delen av landet, sier statsministeren.

Siterte Tranmæl

Som i fjor fikk Ukraina-krigen en stor plass i statsministerens tale på arbeidernes kampdag. Han roste Ringsaker kommune for å ha takket ja til å bosette 160 flyktninger, samme antall som de ble bedt om av regjeringen.

– Ved utgangen av året kan rundt 70.000 ukrainere ha kommet til landet vårt – det er like mange som det samlet sett bor i hele Gudbrandsdalen eller Tromsø. Norge er ikke uberørt, nordmenn er ikke uberørt, vi gir vår støtte til en frihetskamp.

Støre trakk en historisk parallell for å forklare den store norske støtten til Ukraina.

– Martin Tranmæl sa det slik: «Vi må ha beina plantet i norsk jord, men ansiktet vendt utover».

Snakket om valgkamp

Men ringvirkningene for nordmenn var også i sentrum: energikrise, prisstigning og høye renter, og mange som sliter med økonomien.

– Spørsmålet vi må stille, er hvordan vi best kan møte denne tiden. Er det ved å utfordre norsk NATO-medlemskap og støtten til Ukrainas selvforsvar? Er det ved å kutte i velferden og finansiere skattekutt til de som har mest fra før? Er det gjennom mer innleie, midlertidige jobber og deltid i arbeidslivet? Vårt svar er nei.

Så var det statsministerens tur til å skryte av hva han mener regjeringen har fått til. Særlig arbeidslivspolitikken sto i sentrum, men også en liten smakebit til landets pensjonister og uføre.

– Og vi regulerer pensjonene til våre eldste som gjør at vi senere i mai – og merk dere dette – vil se den største veksten vi har opplevd i noe trygdeoppgjør – i hvert fall i alle de årene jeg har vært i politikken, sa Støre.

Kommunevalget

Statsministeren rundet av med en påminnelse til tilhørerne om det kommende kommunevalget.

– Skal vi invitere kommersielle selskaper inn i eldreomsorgen. Skal vi åpne for å ta ned lønns- og arbeidsvilkår for de som jobber for våre eldre, i bytte med skattekutt. 80 prosent av det det koster å drive en god eldreomsorg er lønn og pensjon, så enkelt er det, sa Støre.

Han viste til politikken partiet har ført til i Oslo, der mye av eldreomsorgen er rekommunalisert.