Nå har det altså skjedd, stort har blitt mye større. Eidsiva og Hafslund som var for store fra før, har slått seg sammen til et gigantselskap. Ulykka med Eidsiva begynte med at eierne godtok å gjøre om selskapet til aksjeselskap. Formålet med et aksjeselskap er å tjene penger. Det legger de ikke skjul på heller.

Nylig averterte Gudbrandsdal Energi (et selskap som samarbeider med Eidsiva om vindkraft) etter direktør for konsernutvikling. I annonsen sto det at direktøren skulle være en spydspiss for forretningsutvikling og søkeren må dokumentere evne til å skape ny «butikk». I formålsbeskrivelsene for selskapene står det ikke mye om evnen til å formidle elektrisk kraft til alle abonnentene for en rimelig penge. Det forekommer noen vage formuleringer om en målsetting om lavere nettleie og store forventninger om høyere utbytte til kommunene (les skjult skatt).

Så lenge vekst har vært målsetting har avgiftene bare vokst. Hvor skal de ta inntektene fra om det ikke er fra abonnentene? Riktignok kalkulerer de med overskudd fra vindkraft, men det knytter det seg stor usikkerhet til på lengre sikt. Mye av inntektene henter de allerede med subsidier fra oss abonnenter med de Grønne sertifikatene.

Framgangsmåten for å etablere seg med vindturbiner i den mest verdifulle naturen vi har, har vært preget av manglende moral, omgåelser av lovverk til beskyttelse av naturen og usannheter. Inntekten fra dette er skitne penger. Det er ingen grunn til å glede seg over gigantfusjonen. Nettleien må vi dessverre kjøpe fra Eidsiva, men strømmen kan vi kjøpe fra andre mindre kraftselskaper som ikke har engasjert seg i vindkraft, det er heldigvis mange av dem.