Etter mye diskusjon om partiets asyl- og flyktningpolitikk er frontene tilsynelatende mindre steile, og migrasjonsutvalgets forslag ble vedtatt med bare mindre endringer på partiets landsmøte lørdag.

En av dem var å bytte ut ordet «streng» med «konsekvent» i mantraet som har vært mye brukt av Ap-politikere når asyl- og flyktningpolitikken diskuteres.

Nå kan ikke partiet lenger bruke ordet streng, sier styreleder Ahmed Lindov i Kvinesdal Ap til Stavanger Aftenblad.

Men det avfeies av partileder Jonas Gahr Støre. Han vil fortsatt si at partiet har en streng asyl- og innvandringspolitikk

– Jeg mener det er konsistent med hva vi har sagt i mange år, sier han.

– Men det står ikke i vedtaket at det skal være streng innvandringspolitikk?

– Det står tre-fire steder at det skal være det. Jeg kommer til å si streng fortsatt. Streng, human og rettferdig, fastslår Støre.

Han legger til at han er godt fornøyd med at partiet nå samler seg om migrasjonspolitikken.

– Det er et viktig vedtak i min ledertid. Det var utrolig mye ståhei rundt dette i fjor da jeg ga Masud Gharahkhani oppdraget. Det var nødvendig å gi det. Han og utvalget har ledet utvalget fram til et veldig godt vedtak

– Ikke noe å diskutere 

Støre får støtte av migrasjonsutvalgets leder Masud Gharahkhani, som mener det ikke er noe å diskutere.

– Vi har en streng, human og rettferdig asylpolitikk. Punktum. Det er ikke noe å diskutere. Løsningene har vi diskutert i partiorganisasjonen i lang tid, og nå er det blitt enstemmig vedtatt av landsmøtet uten noen politikkendring i det hele tatt, sier han til NTB.

Han viser til at manifestet som ble vedtatt inneholder flere innstramminger på asylfeltet. Hovedgrepet i politikken skal være å stramme inn på asyl, for å kunne prioritere kvoteflyktninger, understreker han.

Flere i partiet ønsket at Arbeiderpartiet skal forplikte seg til å ta imot det antallet kvoteflyktninger FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ber om fra Norge. I år er det snakk om 5.000 flyktninger.

I stedet støttet landsmøtet Gharahkhani, som ikke vil at partiet skal forplikte seg til noe tall. I stedet heter det at UNHCRs anmodninger skal vektlegges.

Solidaritetspott

Ap-landsmøtet vedtok solidaritetspott på minst 5 milliarder kroner som skal gå til å bedre forholdene for folk på flukt. Dette skal ikke gå på bekostning av den tradisjonelle fattigdomsrettede utviklingsbistanden, heter det i vedtaket.

Manifestet inneholder også en rekke forslag til ny politikk om integrering og tiltak mot negativ sosial kontroll. Partiet ønsker dessuten forbud mot heldekkende ansiktsplagg på universiteter og høyskoler og en del offentlige kontorer, og vil utarbeide felles retningslinjer for bruk av hijab på skolen.

Frp: Mer liberale

Vedtaket er et tydelig tegn på at Ap ikke ønsker en streng innvandringspolitikk, mener Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

– De har bestemt seg for å snakke om strengere politikk for å tilfredsstille en velgergruppe, men det er stor splittelse i partiet. Dette landsmøtet har med all tydelighet vist at tillitsvalgte i Ap er langt mer liberale enn velgermassen, mener Helgheim.