Gå til sidens hovedinnhold

Større rovviltregioner – en oppskrift på mistillit

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Regjeringen vil ha større rovviltregioner i Norge. Ifølge statssekretær i Klima- og miljødepartementet (KLD) Atle Hamar vil dette være en fordel for både rovdyr og beitenæring. Hvordan dette skal tjene beitenæringen har jeg vanskelig for å se.

Forslaget som nå er ute på høring føyer seg inn i rekken av stordrift- og sentraliseringstiltak fra denne regjeringen. Det mest problematiske med akkurat dette forslaget er at avstanden mellom beslutningstagere og folka som må leve med konsekvensene av disse beslutningene vil øke. Når dette gjøres på et sterkt polarisert politisk område, med stor mistillit på begge sider, gir det særlig grunn til bekymring.

Gjennom rovviltnemndene kan representanter fra berørte lokalsamfunn og regioner påvirke hvordan rovdyra skal forvaltes der de bor. Dette reduserer konflikt og er en viktig del av legitimiteten og forankringen av norsk rovdyrpolitikk.

Dersom antallet rovviltnemnder reduseres fra dagens åtte til fem eller fire, sier det seg selv at færre berørte lokalsamfunn vil bli representert i de nye nemndene. Store områder av landet, som i dag må leve med følgene av norsk rovdyrforvaltning, risikerer da å ikke bli hørt når viktige beslutninger fattes. Det vil svekke legitimiteten og øke mistilliten til rovdyrforvaltningen i disse områdene. I fjor krevde 204 ordførere over hele landet at rovviltforvaltningen må være lokalt forankret – regjeringens svar er altså noe som vil føre til det motsatte.

Argumentet om at det er nødvendig å tilpasse rovviltregionene til regionreformen framstår som vikarierende. De nye rovviltregionene vil ikke følge de nye fylkesgrensene og det er i praksis uproblematisk å la enkelte fylkesting oppnevne medlemmer til forskjellige rovviltnemnder.

Atle Hamar viser også til at dagens rovviltregioner er for små til at man kan forvente å holde rovviltbestandene stabile på eksakte mål. Han mener derfor at nemndene har en oppgave som er vanskelig å gjennomføre. Vårt inntrykk er at nemndene gjør en god jobb med å vekte hensyn til beitenæring og rovdyr i sine forvaltningsplaner og vedtak. Dersom KLD og Hamar virkelig er ute etter å styrke nemndenes reelle mulighet til å forvalte, kan jo deres egen praksis med å til stadighet overprøve rovviltnemndenes beslutninger være et godt sted å starte.

Kommentarer til denne saken