Stortinget behandlet torsdag to forslag om å oppheve det nasjonale forbudet. De to forslagene fikk støtte fra Frp og MDG, mens Rødt også støttet deler av Frps forslag.

Dermed var det langt fra noe flertall i Stortinget for å åpne for skjenking av øl, vin og sprit igjen på serveringssteder.

– Det er synd, fordi det handler om mange tusen arbeidsplasser rundt omkring i landet. Bedriftseiere er i ferd med å se at bedriften deres går i grus, så jeg er trist på vegne av dem. Jeg håper de kanskje klarer å holde ut litt til, sa helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp etter voteringen.

Regjeringen har sagt at de nasjonale koronatiltakene skal revurderes 14. januar.

–Jeg tror regjeringen kommer til å endre på dette, men det er gått prestisje i denne saken fra regjeringspartiene og Høyre sin side, sier Hoksrud.

– På kanten av rimelig

MDGs Rasmus Hansson var skuffet etter debatten. Også han tror det vil komme endringer.

– Det er så tydelig at regjeringens nasjonale skjenkeforbud er på kanten av det som er rimelig. Her burde regjeringen og ikke minst næringslivspartiet Høyre ha snudd, sier Hansson.

Han understreker at han har stor respekt for at regjeringen sitter med kompliserte avveininger, men mener konsekvensene av skjenkeforbudet er for store, og at regjeringen ikke har begrunnet tiltaket tydelig nok.

Vil ikke tvinge regjeringen

Høyre-leder Erna Solberg uttalte tidligere denne uken at hennes parti ikke vil gjøre som Arbeiderpartiet gjorde i opposisjon for et år siden, da stortingsflertallet tvang regjeringen til å snu om skjenking.

– Solberg begrunner sitt nei til å gi lettelser til utelivet med en slags opposisjonsforpliktelse til å være lojal mot regjeringen, men det er Stortingets jobb å tenke selv, sier Hansson.

Høyres helsepolitiske talsperson, Erlend Svardal Bøe, gjentok etter voteringen at det ville vært feil av Stortinget å overkjøre regjeringen i denne saken.

– Regjeringen har fått fullmakter til å ta beslutninger om koronatiltak basert på faglige råd, og Stortinget sitter ikke på den samme fagkompetansen som regjeringen har til å ta slike beslutninger, sier Svardal Bøe.

Forsvarte skjenkeforbudet

I forkant av voteringen møtte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til debatt om saken.

– Dersom den nasjonale skjenkestoppen – som både Helsedirektoratet og FHI mener er viktig – oppheves, må andre tiltak innføres for å beholde totaleffekten av tiltakspakken. I tillegg må vi være mer tilbakeholdne med å lette på andre tiltak, sa Kjerkol fra talerstolen.

SV og Venstre la også fram forslag som går på at regjeringen fortløpende må vurdere om tiltak er forholdsmessige. De to partiene mener det er avgjørende at det blir mer åpenhet rundt beslutningene som tas.