I tråd med tradisjonen var åpningen preget av pomp og prakt, høy bunadfaktor og den høytidelige trontalen, ført i pennen av statsminister Erna Solberg (H) og framført av kong Harald.

I vandrehallen etterpå var det imidlertid ett spørsmål som overdøvet alle andre: Hva skjer dersom Kristelig Folkeparti velger å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å danne ny regjering?

Sikker på kursdreining

KrF skal stake ut retningen for framtida på et ekstraordinært landsmøte 2. november.

Partileder Knut Arild Hareide sier til NTB at han mener det er en realistisk mulighet for at han vil få flertall for en kursdreining.

– Hvis ikke hadde jeg ikke gått inn for dette, sier han.

Spørsmålet vil prege hele den kommende måneden, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Men hvis de velger å søke samarbeid med oss, oppstår en ny situasjon, der regjeringen ikke lenger har flertall på Stortinget. Det vil Arbeiderpartiet være klar til å ta ansvar for, sier Støre til NTB.

Han tror ikke det er for tidlig å ta over for partiet som så vidt har begynt å komme seg etter indre stridigheter og velgerflukt.

– Arbeiderpartiet er i bra form, konstaterer Støre.

Budsjettspørsmål

Et annet spørsmål er hvordan KrF vil forholde seg til regjeringens budsjettforslag, som skal legges fram mandag, dersom partiet foretar en venstredreining.

– Jeg ønsker ikke å begynne denne typen spekulasjoner nå, før partiet har tatt sitt valg. Det er helt bevisst. Men på spørsmål om vi har tenkt igjennom den situasjonen, er svaret ja, sier Hareide.

VG skrev før helgen at Solberg vil true med å gå av dersom hun ikke får flertall på Stortinget for sitt budsjett.

Klarere syn

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad er imidlertid klar på at et ja til Ap/Sp-samarbeid betyr budsjettsamarbeid.

– Hvis vi går for et samarbeid med Ap, vil det jo være naturlig å snakke budsjett med dem. Å starte budsjettsamtaler med Solberg-regjeringen vil da være unaturlig, sier Ropstad, som også er KrFs finanspolitiske talsmann, til NTB.

– Jeg ser jo for meg at de tre partiene vil sette sine finanspolitikere til å begynne å jobbe med dette. Det er jo ikke unaturlig dersom vi skal samarbeide om en regjeringserklæring, at vi også diskuterer hovedlinjer i budsjettet for neste år og eventuelt kommer med en større revidering i en tilleggsproposisjon seinere, sier han.

I motsetning til Hareide ønsker Ropstad sonderinger med tanke på å gå inn i dagens regjering.

Trontalekritikk

Som vanlig ble trontalen, der regjeringen legger fram sine viktigste politiske saker for det kommende året, møtt av skarp kritikk fra opposisjonen. I år fikk særlig klima og bekjempelse av fattigdom og utenforskap oppmerksomhet.

– Det er den tynneste trontalen jeg har hørt når det gjelder hva regjeringen konkret vil gjøre for å oppnå sine mål, sier Støre.

Talen viser en regjering som har gått tom for energi, mener SV-leder Audun Lysbakken.

– Dette er en regjering som ikke har noe nytt å komme med, sier Lysbakken til NTB.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at trontalen ikke skiller seg nevneverdig fra tidligere år, trass i at Venstre er kommet med i regjering.

– De legger inn floskler som «grønt skifte» bare for at det skal stå der. Men det er politikken som teller til slutt, sier han til TV 2.