Nei til EU har spurt stortingskandidatene: – Skuffet over mange svar

– Når partienes stortingskandidater i Hedmark leverer hele 19 svar om at de ikke vet, blir jeg betenkt. At er par av dem ikke har svart i hele tatt, er heller ikke særlig oppløftende.

DEL

Det sier leder i Nei til EU i Hedmark, Kari Gjems i Grue. De nye kandidatene fikk disse spørsmålene: 1. Mener du Norge skal bli medlem i EU?, 2. Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?, 3. Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?, 4. Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?, 5. Mener du at vetoretten bør brukes mot EU´s Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?, 6. Støtter du at Norge skal bli underlagt EU´s energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkingsorganet ESA?

Betenkelig

Nei til EU offentliggjør denne undersøkelsen i sitt valgnummer av Standpunkt. Leder Kari Gjems sier hun ikke er overrasket over svarene. Spørsmålene er stilt til partienes toppkandidater og ut fra dagens representasjon og hvor mange kandidater det kan være naturlig at de har en mulighet til å få inn.

– Vi visste jo på forhånd hva de fleste ville svare. Det som er skuffende og betenkelig og ganske overraskende, er at kandidatene til sammen har svart at de ikke vet hele 19 ganger. At en så rutinert stortingspolitiker Anette Trettebergstuen (Ap) står for hele fire vet ikke-svar på de seks spørsmålene, syns jeg er både skuffende og betenkelig. Ap-kandidatene står for hele ni av de 19 vet ikke-svarene. Mest fornøyd er vi med svarene fra Sp, Rødt og Kystpartiet og SV. Det er også klar tale fra Høyres toppkandidat, Kristian Tonning Riise. At hans svar ikke er på vår linje, må vi bare respektere. Han har i alle fall svart klart, sier Gjems.

– Vil dere anbefale noe parti til valget for velgerne?

– Det må bli de nevnte som vi er mest fornøyd med svarene til. Det er ingen tvil om at Sp er aller mest klar på de spørsmålene og sakene som angår så vel distriktene som hele landet, sier Kari Gjems.

At to kandidater, en fra Ap og en Fra Høyre, ikke har svart i hele tatt, anser hun som veldig betenkelig og bemerkelsesverdig.

Strømmen

Et spørsmål Gjems sier at alle stortingsrepresentantene må ta hensyn til, er avgivelse av suverenitet til EUs energibyrå ACER.

– Det er ikke slik at EU vil bestemme over all norsk energi, men over reglene for eksport og import. Dersom eksportkabler til Tyskland og Skottland bygges, kan halvparten av norsk strøm eksporteres. I Storbritannia er i dag strømprisene 70 prosent høyere enn den norske. Så vel norske innbyggere som norsk industri vil merke dette. Høyre har svart ja på det i kandidatundersøkelsen. Ap-kandidatene vet ikke, sier Gjems.

Hun synes det er betenkelig at Ap-kandidatene ikke har noen mening om dette.

– Nå skal siste nummer av Standpunkt med denne undersøkelsen ut til alle husstander slik at folk før valget får se hva de enkelte kandidatene mener om de seks spørsmålene, sier Nei til EU-leder i Hedmark, Kari Gjems.

Artikkeltags