Som Østlendingen skrev tirsdag brenner det et blått lys for Hedmark som eget fylke. Fortsetter den borgerlige regjeringen etter valget, er sammenslåingen av Hedmark og Oppland en realitet.

Ap, Sp og SV er imot denne fusjonen. Det er også Pensjonistpartiet. Når Østlendingen spør toppkandidat Helge Thomassen, som også er fylkestingsrepresentant, om hva som er de viktigste sakene for Pensjonistpartiet i Hedmark svarer han dette:

– Vi ønsker at miljø og sosiale faktorer skal tillegges minst like stor vekt som økonomi i beslutninger som skal fattes i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Vi ønsker et nærmere samarbeid med Akershus, samt Dalarna og Värmland i Sverige. Vi er opptatt av et helsevesen med tilfredsstillende akuttfunksjoner i hele fylket. Vi krever at ulveforliket oppfylles. Dessuten ønsker vi å beholde Hedmark som et eget og selvstendig fylke, sier Thomassen, som mener at Ap med støtte av Sp og med Pensjonistpartiet på vippen bør lede Norge etter valget.

Ønsker Glomma som lakseelv

– For Hedmark blir det videre viktig med næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser i hele fylket. Vi er opptatt av å utnytte naturen for å skape nye arbeidsplasser. Laks i Glomma er for eksempel et prosjekt som også kan skape turisme. Vi ønsker bosetting i hele fylket, og vi vil opprettholde og videreutvikle alle våre videregående skoler, uttaler Thomassen. Han understreker viktigheten av å ferdigstille pågående vegprosjekter, samt elektrifisere Solør- og Rørosbanen.

– Hva er den viktigste saken for Pensjonistpartiet nasjonalt?

– At pensjons- og uførereformen endres slik at alle mottakere av pensjon får den samme lønnsutvikling som yrkesaktive. Videre at verdighetsgarantien blir realisert, og at målene i samhandlingsreformen blir oppfylt.

Ikke bare for pensjonister

– Hvorfor bør andre enn pensjonister stemme Pensjonistpartiet?

– Partiet er ikke et særparti som kun tenker på pensjonister. Programmet er helhetlig og legger opp til et varmt samfunn med livsglede, framtid og folkehelse som helt sentrale elementer. De som stiller til valg har svært bred og variert yrkes- og livsbakgrunn. Alle har de beste forutsetninger for å tenke helhet. Programmet gjenspeiler det, sier Thomassen.

Toppkandidatene i fylket samles til den tradisjonelle valgdebatten på Østlendingen.