Strømprisene var 25 øre per kilowatt på kraftbørsen Nord Pool. Strømprisene var uvanlig høye i vinter, men har nå falt merkbart. På det dyreste i januar lå de på over 60 øre, ifølge Energi Norge.

Årsaken til at strømprisene nå synker, er blant annet at Norge hittil i år har importert dobbelt så mye kraft som vi har eksportert gjennom strømkablene fra våre naboland. Dermed er kraftmagasinene våre nå fullere enn det som er normalt for årstiden.

– Fjorårets tørkesommer og påfølgende kalde vinter gjorde at vi tæret hardt på vannmagasinene, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

I september i fjor var fyllingsgraden nesten 20 prosentpoeng lavere enn normalt for årstiden.

– Nå har mer nedbør og smeltevann ladet opp «fjellbatteriene» våre til 50 prosent, som er fem prosentpoeng over normalen de siste 20 årene, sier Øverås

Ifølge Statnett har Norge hittil i år importert 6,4 TWh (milliarder kilowattimer) strøm. Det meste av importen er kommet fra Sverige, etterfulgt av Danmark og Nederland.

Uten muligheten til å importere, ville strømprisene i vinter blitt enda høyere. Det er vanskelig å si eksakt hvor mye, men NVE har tidligere beregnet at vinterprisene kunne vært to-tre ganger høyere uten kablene som knytter oss til utlandet.