De ti eierkommunene i Midt-Hedmark Brann og redningsvesen IKS (MHBR) ønsker gjenvalg av Svein Inge Sunde som styreleder. De ønsker også å opprettholde dagens ordning med ti eierrepresenterte styremedlemmer. Etter at virksomheten tapte en sivil sak i 2018, ba eierkommunene om en rapport for å ettergå styrets sammensetning. Rapporten anbefalte et såkalt profesjonelt styre og med bare fem medlemmer.

En styreleder står ansvarlig for hele virksomheten og Sunde frontet MHBR i konfliktene som oppsto i 2018. At virksomheten tapte, og at brannmann Frode Nergård fikk tilbake jobben, sier ikke nødvendigvis noe om Sundes kompetanse eller evner som styreleder. Spørsmålet som kan stilles er hvorfor eierkommunene står på den lik sammensetning av styret, til tross for den omtalte rapportens anbefaling. Elverums varaordfører Eldri Svisdal (SV) sier det er et ønske om at alle ti kommunene skal være representert og er ikke bekymret verken for kompetansen til styret eller styrelederens tillit.

At virksomheten tapte, sier ikke nødvendigvis noe om Sundes evner som styreleder

Så hva er et profesjonelt styre og når er det å anbefale? Ofte er dette snakk om å hente inn styrerepresentanter med en spesiell kompetanse som virksomheten trenger for å utvikle seg. Gjøre endringer, holde fokus, endre kurs. Og kanskje mest av alt; sørge for en viss avstand fra de daglige interessekonfliktene. Fra de personlige, faglige og strategiske konfliktene som er motivert i den enkeltes interesse og ikke nødvendigvis i den totale virksomhetens beste. Derfor er det ikke leger som styrer helseforetakene eller journalister som styrer mediekonsernene. Eller brannmenn som styrer MHBR for den saks skyld.