Steinar Austheim har et svar til meg den 30.01. på mitt innlegg «Aviser og fakta: Ikke lett». Han har lest seg til at jeg har den oppfatning at folk utenfor ulvesonen ikke har rett til å men noe om norsk natur. Det er feil. Men jeg synes både de som er utenfor og de som er innenfor bør avstå fra hets og krenkende karakteristikker. For ordens skyld: Jeg synes ikke at Vidar Helgesen gikk over streken i sin muntre harselas over påstandene til folketaleren på demonstrasjonsmøtet for ulv i Elverum, der hun forklarte det beskjedne frammøtet med angst for hets fra ulvemotstandere.

Så merker jeg meg Austheims oppfatning om at jeg og flere ikke vet forskjell på lisensjakt og ulovlig jakt og at dette er forklaringen på at «en så stor andel av rovdyrbestanden blir drept ulovlig». Både hans observasjon og hans insinuasjon er ugrunnet. Min ros til Østlendingen gikk på at denne avisen har gravd fram vesentlige fakta som andre medier tier om. Jeg synes de skal fortsette langs den linjen.