I motsettning til Bjørn Otter Skaaret, har denne «Nordtrønderen» lyst til å gi redaktøren en stor takk for at han våget å sette mitt innlegg på trykk.  Ved å gjøre debatten mest mulig balansert, trenger man noen ganger innlegg som retter opp i uballansen. I det minste var jeg ærlig å fortalte i mitt innlegg hva jeg ville beskrive som et mottiltak ifm hets av «vernere». Så får man selv tolke hva som lå i det....

Det som er en gjenganger blant motstanderne av rovdyr, inkl. Skaaret, er at de som ikke bor i ulvesonen, IKKE bør ha rett til å mene noe om norsk natur, og at de som bor i ulvesonen og er for ulv, skal holde kjeft.  Kan Skaaret forklare hva han mener med «pressefaunaen»?

Når redaksjonen skriver det Skaaret er enig i, er det tydeligvis en god avis, og redaktøren har forstått sitt arbeide. Når innlegg ikke passer inn i hans verden, er det redaktøren og avisen som ikke har skjønt sitt kall. Men når jeg leser videre i innlegget til Skaaret, er det tydelig at han gjerne ønsker å instruere både avisen, redaktøren og leserne hva slags meninger de bør inneha.

Om jeg ikke tar helt feil, er det nå bekreftet at Skaaret, og sikkert flere av hans meningsfeller, ikke ser forskjell på lisensjakt og ulovlig jakt

 

Om jeg ikke tar helt feil, er det nå bekreftet at Skaaret, og sikkert flere av hans meningsfeller, ikke ser forskjell på lisensjakt og ulovlig jakt. Da er det kanskje ikke så rart da, at en så stor andel av rovdyrbestanden blir drept ulovlig, og at viktige gen-individ forsvinner sporløst. I samme åndedrag som de skyter individer som trekker inn fra Finland/Russland, roper de at norsk ulv er svært inavlet.

Til slutt vil jeg bare takke redaktøren for at han viser hensyn til den store gruppen som ønsker et rikt mangfold i norsk natur, men som ikke tør å heve sin stemme i frykt for trakkaseringer, selv om denne takken kommer fra en «nordtrønder».

Det er vel nettopp dette en avis med en god redaktør skal fremme.