I vedtaket heter det at «regjeringen bør undersøke mulighetene for et samarbeid med Norge om forvaltningen av den skandinaviske ulvestammen ettersom populasjonen befinner seg i begge landene», skriver rovdyr.org.

Onsdag fikk myndighetsorganet Naturvårdsverket i oppdrag å utrede nærmere hva som kreves for å få ulvestammen ned på det nivået som Riksdagen har bestemt – mellom 170 og 270 individer.

Flere svenske politikere rovdyr.org har snakket med mener at Norge og Sverige på sikt kan komme fram til en felles forvaltning av ulvebestanden.

Isak From fra Socialdemokraterna mener at Sverige og Norge har et felles ansvar for bestandene av store rovdyr på den skandinaviske halvøya, mens John Widegren fra Moderaterna understreker at vedtaket først og fremst dreier seg om å undersøke om det er mulig å få til et samarbeid.

Kjell-Arne Ottosson fra Kristdemokraterna sier det er viktig at de to landene skal kunne behandle ulvestammen som en felles stamme. Han peker på at det ikke fungerte helt da Sverige og Norge opprettet et felles grenserevir – Rømskog-reviret.

På svensk side ble det åpnet for lisensfelling som planlagt, mens det i Norge var en pågående rettstvist om felling, som til slutt førte til at lisensfellingen i Norge kun ble åpnet de fire siste dagene av den opprinnelige perioden.