Før den rådgivende folkeavstemningen om Innlandets framtid, har fylkeskommunen bedt kommunene komme med sine innspill. I kommunestyret i Elverum er det stemning for å beholde Innlandet.

– Det er brukt mye tid og store ressurser på sammenslåingen. Det er mer som forener oss enn som skiller oss. Innlandet er en naturlig region, fastslo Eldri Svisdal (SV), som stemte sammen med flertallet og sa ja til Innlandet, selv om det er uenighet i partiet hennes om dette.

Stort flertall

I kommunestyret var det til slutt 24 stemmer for en videreføring av Innlandet fylkeskommune, mens 11 stemte for oppsplitting.

Ikke overraskende sto Sp i front for oppsplitting. Arnfinn Uthus (Sp) tok til orde for å gjenopprette Hedmark og Oppland som egne fylker.

Han ba også kommunestyret be om at resultatet av folkeavstemningen respekteres. Det siste fikk han et stort flertall for, selv om Joakim Ekseth (H) advarte mot å ha med denne oppfordringen i vedtaket.

Ekseth påpekte at det er meningsløst å gå inn for å beholde Innlandet, og samtidig be om at folkeavstemningen respekteres dersom den viser motsatt resultat.

Ekseth påpekte at folkeavstemningen både kan bli jevn og få lav oppslutning, noe som vil svekke rådet til fylkespolitikerne.

Rune Rindalsholt (Frp) mente det var feil av kommunestyret å gi sitt råd før folkeavstemningen var gjennomført, men som Magnus Stenseth (Ap) påpekte, har fylkeskommunen satt frist til 31. januar for innsendelse av høringsuttalelsene, mens folkeavstemningen gjennomføres fra 10. til 17. februar.

– Tjenestene er viktigst

Stenseth stilte seg i spissen for å beholde Innlandet fylkeskommune.

– Nå må organisasjonen få ro, sånn at den kan konsentrere seg om tjenestene den skal levere. Det er viktig at Innlandet får prøve å være Innlandet. Det er for tidlig å avsi en dom over det nye fylket. Dessuten er det umulig å få tilbake det vi hadde. Videre er jeg uenig i at distriktene blir taperne selv om fylkeskommunen er stor. Opptrappingsplanen for fylkesvegene er et eksempel på det, sa han.

Både Yngve Sætre (H) og Dag Martin Bakken (Frp) støttet også en videreføring av Innlandet, selv om sistnevnte gjentok at Frp helst vil legge ned fylkeskommunen.