Gå til sidens hovedinnhold

Sykehus: Fraråder ny lokaliseringsdebatt

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesrådmann Tron Bamrud i Innlandet fylkeskommune mener det ikke er grunnlag for å starte noen ny lokaliseringsdebatt når det gjelder Mjøssykehuset. Han ber fylkesutvalg og fylkesting stadfeste at hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua.

Bamrud fremmer en sak for fylkesutvalget og fylkestinget nå i juni, der han ber politikerne i Innlandet fylkeskommune om å stadfeste de tidligere vedtakene fra Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune om at et hovedsykehus for Innlandet skal ligge ved Mjøsbrua.

Han viser til at videreutviklingen av Sykehuset Innlandet nå er inne i en fase, der prosjektet skal vurdere bygg, mulig gjenbruk, investeringskostnader, økonomisk bærekraft og lokalisering.

Kritisk til ny samfunnsanalyse

Det skulle ha foreligget en rapport fra prosjektgruppa i Helse Sør-Øst innen 1. juni, men fristen er utsatt til november på grunn av koronasituasjonen.

Fylkesrådmann Bamrud har merket seg at det er bestilt en ny samfunnsanalyse, noe han er kritisk til. Han mener det er vanskelig å se at forholdene har endret seg siden styret i Sykehuset Innlandet høsten 2017 vedtok Mjøssykehuset, blant annet på grunnlag av en omfattende samfunnsanalyse gjennomført av Asplan Viak.

Koronakrisen

– Dessuten har det på regionalt nivå vært bred politiske enighet om en løsning med et hovedsykehus, hvor man samler spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling, og hvor man desentraliserer det som ikke må løses i et hovedsykehus, påpeker Bamrud, som også trekker fram koronakrisen:

– Den situasjonen som landet nå er oppe i, har vist at det er viktig å opprettholde kapasitet også på mindre sykehus. Vi ser at behovet for å kunne isolerer deler av virksomheten ved sykehus tilsier at en må tenke nytt med hensyn til nybygg. Sett i lys av koronapandemien kan en stille spørsmål ved om ytterligere utbygging av store sykehus i Oslo-området er den beste løsningen. Et Mjøssykehus, samt videreutvikling av desentraliserte tilbud, vil kunne avlaste de største sykehusene og bidra til å hindre smitte på tvers av regioner, fastslår Bamrud.

Kommentarer til denne saken