Gå til sidens hovedinnhold

Sykehusaksjoner med krav til Helse Sør-Øst

En rekke motstandere av nytt hovedsykehus, blant annet flere sykehusaksjoner, har skrevet brev til styreleder Svein I. Gjedrem i Helse Sør-Øst med krav om at eksisterende sykehusstruktur utredes som et fullverdig alternativ.

Å gå inn for eksisterende sykehusstruktur vil innebære at de somatiske sykehusene opprettholdes, at det ikke gjennomføres noen samlokalisering med psykiatri og somatikk, og at for eksempel Granheim Lungesykehus opprettholdes.

– Undertegnede organisasjoner, som representerer flere titusener av befolkningen i Innlandet, krever at Helse Sør-Øst utreder et alternativ med basis i eksisterende sykehus like grundig som det framlagte forslaget til nytt hovedsykehus. Vi mener det vil være bærekraftig, og vi mener det er den rette måten å møte de medisinsk-faglige behovene for framtidens innbyggere på. Vi mener videre at det er i tråd med nasjonale føringer, som sier at store offentlige arbeidsplasser skal etableres i byer, og at som ledd i det grønne skiftet skal offentlig bygningsmasse i størst mulig grad gjenbrukes, heter det i brevet, som er undertegnet av disse:

*Fellesrådet for sykehusaksjonene i Innlandet ved Lene Haug

*Sammen for lokalsykehusene ved Finn Olav Rolijordet

*Redd Sykehusene i Innlandet ved Mariann Isumhaugen

*Sykehusaksjonen 2020 (Lillehammer) ved Bjørn Nørstegård

*SI Reinsvoll må bevares! ved Kari Koll

*Bevar Granheim Lungesykehus ved Bjørg Haave

*Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland ved Størk Hansen

*LO i Vestoppland ved Bjørn Sigurd Svingen

*LO i Sør-Østerdal ved Tor Kristian Godlien

*Fellesforbundet Elverum Jern & Metall ved Kurt Bråthen

*Fellesforbundet Raufoss Jern & Metall ved Bjørn Sigurd Svingen

*Hunton Arbeiderforening ved Ketil Skogstad

*Oppland Bonde- og Småbrukerlag ved Astrid Olstad

*Vardal Bygdekvinnelag ved Anna Opheim

*Elverum Bonde- og Småbrukarlag ved Anders Østlund

*Hedmark Bonde- og Småbrukarlag ved Per Helge Lindholt

*Oppland Pensjonistforbund ved Per Eivind Furseth

*Elverum Senterparti ved Helge Harald Indset

*Grue Senterparti ved Åse Bjerke Lilleåsen

*Åmot Senterparti ved Ole Gustav Narud

*Rødt Innlandet ved Svein Birger Ørsnes

*Gjøvik Sosialistisk Venstreparti ved Hans Olav Lahlum

*Karina Ødegaard, 1.-kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oppland

*Jon Lurås. 1.-kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

*Ordfører Erik Sletten i Trysil kommune

Kommentarer til denne saken